NEXTCLINICS Czech a.s.
NEXTCLINICS České Budějovice PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Test PCR COVID19 - 5 minut (indikovaní, samoplátci, benefity) 5 min. Theo diễn