NEXTCLINICS Czech a.s.
NEXTCLINICS České Budějovice PCR


Nhiệm vụ

Test PCR COVID19 - 5 minut (indikovaní, samoplátci, benefity)
Độ dài của hành động: 5 min.
Giá mỗi hành động: Theo diễn

Đặt hàng