Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Nexus fyzio s.r.o.
Rostislavova


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Fyzioterapie - vstupní vyšetření 50 min. 800 Kč Đặt hàng
Fyzioterapie 50 min. 800 Kč Đặt hàng
Fyzioterapie 25 25 min. 400 Kč Đặt hàng