Đặt lịch mới

Antigenní testy

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Oblastní nemocnice Jičín a.s. - Antigenní testování Antigenní testy Theo diễn 10 min.

Respektujte prosím čas odběru a dostavte se na Vámi objednaný čas - zrychlíte tím celý proces odbavení a dobu čekání. Děkujeme.

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát