Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Odběrové centrum POC


Chọn một danh mục hành động

Rezervační kalendář - AG testy

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní test pro veřejnost, vjezd z ulice M. Majerové 5 min. Thanh toán BH Đặt hàng