Nemocnice TGM Hodonín
Nemocnice TGM Hodonín - Antigen


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:30 - 08:00
Thứ ba 07:30 - 08:00
Thứ tư 07:30 - 08:00
Thứ năm 07:30 - 08:00
Thứ sáu 07:30 - 08:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa