Nemocnice Tábor, a.s.
Odběrové místo COVID-19


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR test 5 min. Theo diễn
Antigenní test 5 min. 200,86 Kč có VAT