Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Nemocnice Tábor, a.s.
Odběrové místo COVID-19


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR test 5 min. Theo diễn Đặt hàng
Antigenní test 5 min. Miễn phí Đặt hàng