Nemocnice Tábor, a.s.
Odběrové místo COVID-19


Về công ty

Nơi để tìm thấy chúng tôi

Địa chỉ: Kpt. Jaroše 2000, Tábor, 39003, Česká republika
Tọa độ: lat: 49.4179111, long: 14.6538447 Điều hướng

Điện thoại: +420775863113