Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa
SONO ŠAĽA


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
USG Prsníkov 15 min. Theo diễn
USG Ostatné 15 min. Theo diễn
USG Konzultácia 20 min. Theo diễn