PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu
Hlavni


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Diagnostika 90 min. Thanh toán BH
Diagnostika 120 120 min. Thanh toán BH
Terapie 60 min. Thanh toán BH
Dopravka 180 min. 2.000,00 Kč