Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu
Hlavni


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Diagnostika 90 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Diagnostika 120 120 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Terapie 60 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Dopravka 180 min. 2.000 Kč Đặt hàng