PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu
Hlavni


Giờ mở cửa

Thứ hai 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Thứ ba 09:00 - 13:00, 14:00 - 18:00
Thứ tư 09:00 - 15:00
Thứ năm 08:00 - 19:00
Thứ sáu 08:00 - 13:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa