Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Diagnostika 120

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
PaedDr. Jaroslava Roubíčková - Logopedická terapie těžkých vad a poruch řeči a sluchu - Hlavni Diagnostika 120 Thanh toán BH 120 min.

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát