Patrik Sládeček
Hlavní provozovna


Giờ mở cửa

Thứ hai 09:00 - 12:00, 12:30 - 19:00
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư Đã đóng cửa
Thứ năm 14:00 - 16:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa