Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Tenisová lekce pro děti 60 min. 500,00 Kč
Tenisová lekce pro dospělé 60 min. 600,00 Kč