PREVEDIG medical, s.r.o. - odběrové místo OC Olympia Velký Týnec


Nhiệm vụ

Antigenní testy - pro veřejnost
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Miễn phí

Đặt hàng