Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

První rovenská s.r.o.
Studio Thetis


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PMU obočí 90 min. 3.700 Kč Đặt hàng
Korekce 60 min. 1.000 Kč Đặt hàng
Korekce rtů 120 min. 1.000 Kč Đặt hàng
PMU linky jemná do řas 60 min. 2.600 Kč Đặt hàng