První rovenská s.r.o.
Studio Thetis


Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba 09:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Thứ tư 12:30 - 19:00
Thứ năm 09:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Thứ sáu 09:00 - 15:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa