R.M.A.Centrum, s.r.o.
R.M.A. Centrum s.r.o. - odběrové místo P-7 Dukelských hrdinů (PCR)


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr PCR Covid-19 - pacienti indikování lékařem/hygienou 10 min. Thanh toán BH
Odběr PCR Covid-19 - samoplátci 10 min. 860,00 Kč