R.M.A.Centrum, s.r.o.
R.M.A. Centrum s.r.o. - odběrové místo P-7 Dukelských hrdinů (PCR)


Nhiệm vụ

Odběr PCR Covid-19 - pacienti indikování lékařem/hygienou
Độ dài của hành động: 10 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng
Odběr PCR Covid-19 - samoplátci
Độ dài của hành động: 10 min.
Giá mỗi hành động: 860,00 Kč

Đặt hàng