R.M.A.Centrum, s.r.o.
R.M.A.Centrum, s.r.o., odběrové místo Praha 4 Nad lesním divadlem 21 (Antigen)


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testy - pro veřejnost 15 min. Miễn phí