Renturi s.r.o.
Renturi s.r.o. - odběrové místo Klatovy 5. května PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR Odběr Covid-19 - pacienti indikování lékařem/hygienou 15 min. Thanh toán BH
PCR Odběr Covid-19 - samoplátci 15 min. 790,00 Kč