Scimed s.r.o.
Scimed, s.r.o. - Pardubice záchytné parkoviště T.G. Masaryka (PCR)


Chọn một dịch vụ
Pardubice TGM - PCR

Pardubice TGM - PCR

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR test COVID-19 10 min. Theo diễn