Scimed s.r.o.
Scimed, s.r.o. - Hradec Králové parkoviště UHK (PCR)


Giờ mở cửa

Thứ hai 08:00 - 14:00
Thứ ba 08:00 - 14:00
Thứ tư 08:00 - 14:00
Thứ năm 08:00 - 14:00
Thứ sáu 08:00 - 14:00
Thứ bảy 08:00 - 12:00
Chủ nhật Đã đóng cửa