Scimed s.r.o.
Scimed, s.r.o. – Děčín, parkoviště „Pod Viaduktem“ (PCR)


Nhiệm vụ

PCR test COVID-19
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Theo diễn

Đặt hàng