Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Scimed Biotechnologies s.r.o.
Scimed - drive in - Děčín - PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR test COVID-19 18 min. Thanh toán BH Đặt hàng
PCR pro školy 10 min. Thanh toán BH Đặt hàng