Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Slezská nemocnice v Opavě
Slezská nemocnice v Opavě, antigenní testování, místo Školní statek, Opava, Englišova 526 746 01 Opava


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní testování SAMOPLÁTCI 15 min. 200 Kč Đặt hàng
Antigenní testy - pro veřejnost, PREVENCE 15 min. Miễn phí Đặt hàng