Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Slezská nemocnice v Opavě
Slezská nemocnice v Opavě, PCR testování


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR testování - INDIKACE LÉKAŘEM, KHS, PREVENCE 15 min. Thanh toán BH Đặt hàng
SAMOPLÁTCI PCR testování 15 min. 810 Kč Đặt hàng