Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

STAPRO preventivní zdravotní program 2021
Konzultace


Giờ mở cửa

Thứ hai 16:00 - 19:00
Thứ ba 16:00 - 19:00
Thứ tư 16:00 - 19:00
Thứ năm 16:00 - 19:00
Thứ sáu 16:00 - 19:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa