Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

STAPRO preventivní zdravotní program 2021
Konzultace


Ôn tập

Pavel M. 16.09.2021

Hành động: Telefonická konzultace

Miloslav P. 15.09.2021

Hành động: Telefonická konzultace

Jindřiška Š. 07.09.2021

Hành động: Telefonická konzultace

Jiří K. 06.09.2021

Hành động: Telefonická konzultace

Lubomír W. 07.06.2021

Hành động: Telefonická konzultace

Petr K. 01.06.2021

Hành động: Telefonická konzultace

Blanka B. 01.06.2021

Hành động: Telefonická konzultace