Synlab czech s.r.o.
Mobilní odběrové místo - Hradec Králové PCR


Nhiệm vụ

PCR preventivní testování


Độ dài của hành động: 6 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng

PCR samoplátci + indikovaní


Độ dài của hành động: 6 min.
Giá mỗi hành động: Theo diễn

Đặt hàng