Synlab czech s.r.o.
Mobilní odběrové místo - ČB Vrbenská Ag


Giờ mở cửa

Thứ hai 08:00 - 11:00
Thứ ba 08:00 - 11:00
Thứ tư 08:00 - 11:00
Thứ năm 08:00 - 11:00
Thứ sáu 08:00 - 11:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa