Tennis Hill
Havířov


Nhiệm vụ

Výkonnostní tenis: Individuální trénink


Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 300 Kč

Đặt hàng

Výkonnostní tenis: Dvojice


Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 160 Kč

Đặt hàng