Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Ústřední vojenská nemocnice Praha - PCR testy


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR - pacienti indikování lékařem/hygienou 15 min. Thanh toán BH Đặt hàng
PCR - samoplátci 15 min. 814 Kč Đặt hàng
PCR - preventivní vyšetření 15 min. Thanh toán BH Đặt hàng