Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Vaše laboratoře s.r.o.
Vaše laboratoře s.r.o. Zlín - PCR testování


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR - neindikovaní + samoplátci 15 min. Theo diễn Đặt hàng
PCR-Indikovaní 15 min. Thanh toán BH Đặt hàng