Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Viktor Kojdecký
Kancelář


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Účetní poradenství 30 min. 150 Kč Đặt hàng