Vsetínská nemocnice
PCR test (indikovaní)


Nhiệm vụ

Odběr na vyšetření COVID-19 (PCR)
Độ dài của hành động: 5 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng