Vsetínská nemocnice
PCR test (indikovaní)


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr na vyšetření COVID-19 (PCR) 5 min. Thanh toán BH