Vsetínská nemocnice
PCR test (preventivní)


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr PCR preventivní 5 min. Theo diễn