Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Waldorfská mateřská škola
Klubík WMŠ


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:30 - 08:30
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư Đã đóng cửa
Thứ năm 07:30 - 08:30
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa