Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
Škola - pouze test


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Zápis do 1.třidy 15 min. Miễn phí