Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Zdravotní ústav Ostrava - COVID19 PCR testy


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR COVID-19 test - žádanka lékaře/KHS 5 min. Thanh toán BH
PCR COVID-19 test - preventivní / screening 5 min. Theo diễn