Zubní ordinace
Zubní ordinace 1


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Prevence 20 min. Thanh toán BH
Registrace nového pacienta 30 min. Thanh toán BH
Fotokompozitní výplň 60 min. Giá từ 1.000,00 Kč
Amalgamová výplň 30 min. 400,00 Kč