Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Zubní ordinace
Zubní ordinace 1


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Prevence 20 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Registrace nového pacienta 30 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Fotokompozitní výplň 60 min. Giá từ 1.000 Kč Đặt hàng
Amalgamová výplň 30 min. 400 Kč Đặt hàng