Zubní ordinace
Zubní ordinace 1


Giờ mở cửa

Thứ hai 09:00 - 13:30, 14:00 - 18:00
Thứ ba 09:00 - 13:30, 14:00 - 16:00
Thứ tư 09:00 - 13:30, 14:00 - 17:00
Thứ năm 09:00 - 13:30, 14:00 - 16:00
Thứ sáu 09:00 - 13:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa