Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu. - Rehabilitační centrum Havířov - Široká

Firma Úkon Cena úkonu Délka úkonu
Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu. - Rehabilitační centrum Havířov - Široká Příjem lékařem Hradí ZP 30 min.

Není určeno pro pacienty v pracovní neschopnosti

Vytvořeno pomocí rezervačního systému Reservatic.com