Reservatic - globální rezervační systém

Reservatic je unikátní on-line rezervační systém určený pro oboustranně efektivní objednávání služeb zákazníkem. Cílem je odstranění čekání zákazníka na objednanou službu a současně poskytovateli služeb nabídnout systém pro efektivnější využití pracovní doby a omezení časových ztrát. Obě strany denně rezervace objednávají, ruší či mění. S tím je spojená náročná agenda, která způsobuje časové i finanční problémy. Aplikace Reservatic se zaměřuje právě na tento problém a nabízí jednoduché a elegantní řešení spočívající ve využití možností on-line i mobilní aplikace.