Neue Reservierung

Registr vozidel - Vydání nového dokladu k vozidlu

Firma Aktionskategorie Akt Der Preis der Aktion Aktionsdauer
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Registr vozidel - Vydání nového dokladu k vozidlu 100,00 CZK 30 min.

Duplikát velkého technického průkazu nebo osvědčení o registraci. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.