Neue Reservierung

Registr vozidel - Výměna registrační značky

Firma Aktionskategorie Akt Der Preis der Aktion Aktionsdauer
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Registr vozidel - Výměna registrační značky Preis von 250,00 CZK 30 min.

Za ztracenou, zničenou nebo odcizenou registrační značku. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.