Neue Reservierung

Standardní prohlídka katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Starého královského paláce

Firma Akt Der Preis der Aktion Aktionsdauer
Správa Pražského hradu - Pražský hrad Standardní prohlídka katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Starého královského paláce Der Aktion entsprechend 60 min.

Komentovaná prohlídka - hlavní okruh. V katedrále sv. Víta se návštěvníci seznámí s její stavební historií, nejvýznamnějšími uměleckými památkami v jejím interiéru a uvidí také hroby českých patronů zde pohřbených. Trasa dále vede přes III. nádvoří do Starého královského paláce. Zde uvidí Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo (prostory České kanceláře), Starou sněmovnu s kopiemi korunovačních klenotů a Jezdecké schodiště. Cena za komentovanou prohlídku: 150,- Kč/osoba PLUS VSTUPENKA DO OBJEKTŮ HLAVNÍHO OKRUHU (viz ceník na www.hrad.cz).. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@hrad.cz

Fahren Sie fort, indem Sie das Formular ausfüllen, wenn Sie noch kein Benutzerkonto erstellt haben und kein Interesse an einer Registrierung haben.
Wählen Sie einen Begriff aus
Jahr
Tag