Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Service header

Magistrát města Havířova
Odbor vnitra a živnostenský úřad

Government


Activities

Activity Activity duration Activity price Favorite
Registr vozidel - Zápis vozidla do registru 30 minutes 800 Kč Reserve
Registr vozidel - Změna vlastníka nebo provozovatele 30 minutes 800 Kč Reserve
Registr vozidel - Zápis změn údajů 30 minutes 50 Kč Reserve
Registr vozidel - Vyřazení nebo zánik vozidla 30 minutes For activity Reserve
Registr vozidel - Vydání nového dokladu k vozidlu 30 minutes 100 Kč Reserve
Registr vozidel - Výměna registrační značky 30 minutes Price from 250 Kč Reserve
Registr vozidel - Vývoz vozidla do zahraničí 30 minutes Price from 250 Kč Reserve
Evidence obyvatel - Změna trvalého pobytu 30 minutes 50 Kč Reserve
Evidence obyvatel - Návrh na zrušení trvalého pobytu 30 minutes 100 Kč Reserve
Evidence obyvatel - Výpis z evidence obyvatel 30 minutes 50 Kč Reserve
Občanské průkazy - Žádost o občanský průkaz 30 minutes For activity Reserve
Občanské průkazy - Doplnění titulu 30 minutes 200 Kč Reserve
Občanské průkazy - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu 30 minutes For activity Reserve
Cestovní doklady - Žádost o cestovní doklad 30 minutes For activity Reserve
Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu 30 minutes For activity Reserve
Řidičské průkazy - Žádost o 1. řidičský průkaz 30 minutes 50 Kč Reserve
Řidičské průkazy - Výměna řidičského průkazu 30 minutes Price from 0 Kč Reserve
Řidičské průkazy - Vrácení řidičského oprávnění 30 minutes Free Reserve
Řidičské průkazy - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu 30 minutes 50 Kč Reserve
Řidičské průkazy - Žádost o mezinárodní řidičský průkaz 30 minutes 50 Kč Reserve
Řidičské průkazy - Výpis z evidenční karty 30 minutes Price from 15 Kč Reserve
Řidičské průkazy - Výpis z bodového hodnocení 30 minutes 15 Kč Reserve
Řidičské průkazy - Paměťová karta řidiče 30 minutes 700 Kč Reserve
Řidičské průkazy - Profesní průkaz řidiče 30 minutes Price from 50 Kč Reserve