Jakub Hlusička
ČVUT Karlovo náměstí: VR Laboratoř

G - Interesse und Fortbildung


Aufgaben

Führung Führungsdauer [Min.] Preis pro Aktion Favorit
Testování VR aplikace pro simulaci pozměněných stavů vědomí 45 min. Kostenlos