Kolačići nam pomažu u isporuci naših usluga. Korištenjem naših usluga pristajete na naše korištenje

Kroměřížská nemocnice a.s.
Nemocnice Kroměříž - Antigenní testy COVID-19

Uvjeti obrade i zaštite osobnih podataka (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Úvod

Kroměřížská nemocnice a.s. (dále jen „KMN“) využívá rezervační systém společnosti Reservatic s.r.o., který je ve vlastnictví této společnosti (dále jen „Systém“), pro rezervaci termínu pro provedení antigenního testu pro veřejnost na COVID-19.

 

Zpracování osobních údajů, které subjekt údajů do rezervačního systému zadá, probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“). Tento dokument přitom představuje srozumitelné informace pro subjekty údajů o tom, jak blíže je s osobními údaji nakládáno a jak mimo jiné KMN jako správce osobních údajů plní povinnost zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR.

 

2. Identifikace správce a jeho pověřence

Správce osobních údajů:

Kroměřížská nemocnice a.s.

se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž,

IČ: 27660532,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4416

Telefon: +420 573 322 111,

e-mail: post@nem-km.cz,

ID datové schránky: 2k3eut8

 

KMN na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly stanovené zejména článkem 39 GDPR a pro veřejnost je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkající se nakládání s osobními údaji KMN jako správcem.

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Dalibor Král

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

e-mail: poverenec@nem-km.cz

telefon: +420 604 163 246

 

3. Jaké osobní údaje KMN zpracovává, jakým účelem a na základě jakého právního základu

KMN zpracovává údaje, které do rezervačního formuláře uvede subjekt údajů. Některé z těchto údajů jsou přitom nezbytné pro zajištění příslušné zdravotní služby, provedení testu, tj. splnění smluvní povinnosti, a současně i pro splnění dalších zákonných povinností souvisejících s příslušnou zdravotní službou. Konkrétně jde přitom o následující osobní údaje:

 

Veškeré údaje vkládá subjekt osobní údajů do Systému sám, má-li o příslušnou zdravotní službu zájem.

 

Dobrovolně a nad rámec můžete subjekt údajů vyplnit svůj e-mail pro informování ho o změnách rezervace. V takovém případě probíhá zpracování na základě plnění zvlášť ujednané smluvní povinnosti.

 

V neposlední řadě je KMN oprávněna zpracovávat osobní údaje také za účelem evidence pacientů s ohledem na nutnost regulovat kumulaci osob mající o předmětnou službu zájem a tedy omezit kontakt mezi jednotlivými uživateli v rámci prevence šíření infekce SARS-CoV-2.

 

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů jsou výhradně KMN ( její zaměstnanci), a to pro zajištění a poskytnutí rezervované zdravotní služby. V oprávněných případech mohou být údaje sdíleny s jinými zdravotnickými zařízeními či poskytovány orgánům ochrany veřejného zdraví (hygienické službě), vždy však plně v souladu se zákonem, za splnění příslušných zákonem stanovených podmínek. Údaje o výkonech hrazených ze zdravotního pojištění jsou pak předávány příslušným zdravotním pojišťovnám. Výsledky testů na COVID-19 jsou také poskytovány dalším příslušným správním orgánům v rámci plnění dalších zákonných povinností, mimo jiné pro statistické účely.

 

Při zpracovávání osobních údajů mohou být nápomocni i další zpracovatelé osobních údajů, kdy v tomto případě jde o společnost Reservatic s.r.o., IČ: 017 98 715, se sídlem Technologická 372/2, Ostrava – Pustkovec, PSČ 708 00.

 

I další zpracovatelé však postupují vždy v souladu se zákonem a za striktního dodržení zejména nařízení GDPR.

 

6. Doba uchovávání osobních údajů

KMN zpracovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, tedy zpravidla do poskytnutí příslušné zdravotní služby a splnění s ní souvisejících povinností (zákonných), a dále v rámci archivace po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 

7. Práva v oblasti zpracovávání osobních údajů

Každý subjekt údajů má mimo jiné následující práva:

 

Jednotlivá práva lze uplatnit prostřednictví pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v článku 2.