Izjava o pristupačnosti

Obavezni sadržajni zahtjevi

Operater ove web stranice obvezuje se učiniti dostupnim sadržaj ove web prezentacije u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća, nadalje u skladu sa Zakonom br. 99/2019 Coll., o pristupačnosti web stranica i mobilnih aplikacija te o izmjenama i dopunama Zakona br. 365/2000 Coll., o informacijskim sustavima javne uprave i o izmjenama i dopunama nekih drugih zakona, s izmjenama i dopunama. Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na domenu - reservatic.com

Status usklađenosti

Ova web stranica u skladu je s gore navedenim propisima te također s EN 301 549 V2 1.2 i standardom WCAG 2.1 uz dolje navedene iznimke.
Za objavu na web stranici stižu neki dokumenti koji više nisu dostupni (iz drugih ureda, generirani računovodstvenim sustavom i sl.). Međutim, operater web stranice ima obvezu objaviti ih, pa to i čini. Slično tome, neke starije fotografije ili foto albumi u foto galerijama nemaju alternativni tekstualni opis. Neki videozapisi ugrađeni izravno na web mjesto možda nemaju titlove. Usklađivanje ovih nedostataka sa zakonom i pravilima pristupačnosti u ovom bi slučaju bilo financijski zahtjevno za operatera, pa prema § 7. Zakona 99/2019 Coll. ovo nije naknadno uređeno..
Neke od informacija na ovoj web stranici nude se kao PDF dokumenti. Za pregled takvih dokumenata potrebno je imati instaliran Adobe Reader preglednik koji se može besplatno preuzeti s Adobe web stranice. Alternativno, jedan od alternativnih preglednika (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer i mnogi drugi). Većina dokumenata u PDF formatu također se može pregledavati izravno u uobičajenim preglednicima. Mogu postojati i dokumenti u MS Office formatu, ili sličnim uredskim aplikacijama (u .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods i sličnim formatima). Takve datoteke moguće je pregledavati i uređivati ​​u najčešće korištenim uređivačima teksta (MS Office, Libre Office, Open Office). U nekim slučajevima mogu se prikazati izravno u pregledniku u pristupačnom obliku.
Ova izjava je pripremljena 24.2.2022

Povratne informacije i kontakt podaci

Kontaktirajte operatera:
Sve prijedloge ili informacije o problemima s prikazom ovih stranica možete poslati na adresu:
info@reservatic.com

Procedure za provedbu zakona

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev poslan u skladu s člankom 7. stavkom 1. b) Direktive, obratite se relevantnom tijelu za provođenje zakona:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz