New reservation

Urogynekologická ambulance

Firm Activity Activity price Activity duration
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Porodnická a gynekologická klinika Urogynekologická ambulance Cover insurance 45 min.

V případě nutnosti neodkladného vyšetření a nedostupnosti odpovídajícího termínu v objednacím systému nás prosím kontaktujte telefonicky (+420 495 833 352).

Prosíme, neprovádějte registraci do rezervačního systému. Není nutná! Řiďte se prosím pokyny v e-mailu potvrzujícím Vaši rezervaci.

Continue by filling out the form if you do not have a user account and are not interested in registering.
Select a date
Year
Day